Regler & Villkor

1. ALLMÄNT

Njord Gofast Offshore är ett event inte en tävling. Du måste framföra din båt säkert och med hänsyn till andra. Deltagare ska inte på något sätt tävla med andra deltagare eller andra båtar.

Samtliga båtar måste vara anslutna till Webtrack-appen med ID-nummer som erhålls av arrangören.

Samtliga i båten skall använda flytväst, föraren ska använda dödmansgrepp, båten ska vara utrustad med brandsläckare, Första förband och helst även med nödraketer och VHF-radio.

Förare ansvar för navigering och ruttval.

Förare får inte vara påverkad av alkohol eller andra droger under färd.

2. DELTAGARAVGIFTER

Är p.g.a Corona ej fastställda än (2021 01 15).  Avgift presenteras på hemsidan under våren 2021.

3. LOGI

Alla deltagare som vill bo på hotell ansvarar själva för bokningar och kostnader kring detta.

4. NJORD GOFAST PARTY

P.g.a Corona vågar vi inte planera något party än. Återkommer under våren.

5. ANSVAR

NJORD GOFAST TEAM tar inget ansvar för eventuella konsekvenser i samband med deltagandet i det arangerade evenemanget.

6. UPPFÖRANDE

Alla deltagare i NJORD GOFAST OFFSHORE förväntas bete sig förnuftigt hela tiden. Det innebär på både på land och till havs.

7. SKADESTÅNDSANSPRÅK

Du kommer att försvara arrangören vid eventuella skadeståndskrav, anmälningar och rättegångar som kan uppstå och väckas mot dem av tredje part som ett resultat av ditt handlande eller deltagande i evenemanget, inklusive utan begränsning, ditt brott mot lagar eller regler eller ditt brott mot NJORD GOFAST OFFSHORE Regler & Villkor.

8. FÖRSÄKRING

Deltagare/båtägare ansvarar för att båt och deltagare är rätt försäkrade för att kunna delta i NJORD GOFAST OFFSHORE.

9. BROTT MOT REGLER & VILLKOR

Om någon deltagare bryter mot dessa Regler & Villkor eller inte följer arrangörens anvisningar kan denne bli avvisad från vidare deltagande i evenemanget och även i framtida evenemang.

10. ANNULERING

NJORD GOFAST TEAM tar sig rätten att vägra personer från att delta i NJORD GOFAST OFFSHORE helt utan anledning. Samt att även ställa in evenemanget med kort varsel helt utan anledning. Utan att deltagare kan göra anspråk på ersättning.

11. BILDRÄTTIGHETER & GDPR

Genom att godkänna dessa villkor för deltagande i NJORD GOFAST OFFSHORE bekräftar och samtycker du till att bli fotograferad och att synas i alla filmningar som dokumenterar händelsen. Du ger arrangören fullständigt tillstånd att använda och utnyttja bilder och filmer där du syns på alla sätt och i alla sammanhang och media i hela världen i evighet utan ersättningsanspråk och villkor.

Du samtycker också till att Njord Gofast Team har ensamrätt att använda eller vägra att använda fotografier eller bilder där du visas. Och att om Njord Gofast Team använder dessa fotografier eller filmer, kan de redigeras enligt arrangörens eget gottfinnande.

Du samtycker till användningen av ditt namn, bild, bild, röst och biografiskt material om dig i samband med alla bilder, reklam och relaterat reklammaterial och för alla publicitets- och reklamändamål.

Du friskriver uttryckligen Njord Gofast Team och alla dess anställda, konsulter, samarbetspartners och leverantörer från ansvar och alla krav som du har eller kan ha för intrång i sekretess, ärekränkning eller någon annan anledning till handling som uppstår till följd av publicering, produktion, distribution, sändning, utställning eller annan visning av fotografier, bilder eller filmer/videos något reklammaterial.