HISTORIA

NJORD GOFAST är ett event som startade vid Strandvägen 56 & Sandhamn 2018. THE NJORD GOFAST SPIRIT är att samla deltagare och vänner på de bästa ställen som finns att tillgå i marin miljö och samtidigt låta dem använda sina snabbt riggade båtar till det dom är byggda för, OFFSHORE på riktigt över Ålands Hav.

NJORD

Njord var son till Natt och Nagelfare samt halvbror till Frigg. Som skeppens och sjöfartens herre styrde han över vinden och havets vågor. Fiskare tillbad honom för riklig fångst och sjöfarare för god vind i seglen. Njord bodde i himlen på gården Noatun. Hans namn betyder kraft och styrka.